Det norske flagget Det samiske flagget Storbritannias flagg

Intro

1. Hva er bærekraft?

2. Hva er samisk?

3. Hva er emballasje?

4. Eksempler

5. Never som emballasje

Oppgaver

Lag din egen papirkurv!

Logo Jordklode

"Bærekraft er noe vi gjør
sammen, da blir det lettere!"

Folk som jobber sammen
Resirkulering

Hva er
bærekraft?

Solidaritet – en rettferdig fordeling av jordas ressurser, ikke bare i dag, men for framtiden også.

Det handler om at alle skal få det de trenger, både sosialt og økonomisk, men dette innebærer at de som har mye må dele med de som har lite slik at det jevnes ut.

Bærekraft består av ulike deler: natur, folk, ressurser, økonomi og samfunn. Hvordan skal vi få disse til å smelte sammen, slik at det vi gjør i dag fører til at verden blir bedre i morgen?

Samarbeid

Hva er
samisk?

Samer er urfolk i Norge, Sverige, Finland og Russland. At man er urfolk betyr at man er en egen folkegruppe, som bodde i et område før grensen mellom de ulike statene ble laget.

Det er mange ulike samisk språk, med ulike tradisjoner. I Norge har man sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og skoltesamisk.

På Varanger samiske museum har vi ansvar for å formidle sjøsamisk kulturarv, som er en del av den nordsamiske språkgruppen.

Nesseby

Markør for Nesseby Kart over det samiske området Nesseby kommunestyre Maghnild og Sunna
Flaske Glass melkekartong Melkespann Neverkurv Pappeske Penal Plastpose Pose

Hva er
emballasje?

Emballasje er alt som noe pakkes inn, fraktes eller oppbevares i.

Det er produkter som anvendes til innpakning, oppbevaring, beskyttelse og transport av varer fra produsent til forbruker.

Emballasje brukes både til råvarer og bearbeidede varer og kan være fremstilt av mange forskjellige materialer som glass, tre, plast, metall eller papir.
Emballasje er utformet etter det den skal brukes til: flasker, dåser, esker og poser.

Det meste pakkes og oppbevares nå for tiden i plast. Fram til andre verdenskrig hadde man lite plast til å oppbevare ting i, men hva brukte man isteden?

Eksempler på samisk bærekraftig emballasje

Alle disse er laget for hånd av råmateriale hentet fra naturen eller dyr i nærområdet. De består av naturlige materialer, som vil nedbrytes og gå tilbake til naturen uten å forurense.

Tre

Saltflaske

Smørdall

Trekister

Trestamp

Horn

Krutthorn

Bein

Nålehus

Fyrstikkhus

Røtter

Tegerskrin

Skinn

Knivslire

Kruttpung

Selskinnsekk

Kaffepose

Reinskinnsekk

Never som
emballasje?

Never er et eksempel på bærekraftig materiale til emballasje. Never er i Nesseby kommune allment tilgjengelig, gratis og fornybart. Neverkorg er et eksempel på hvordan man kan lage seg noe fra naturen, som kan gå tilbake til naturen uten å sette spor etter seg. Dette har vært en grunnleggende etisk leveregel i samiske områder. På Varanger samiske museum har vi oppbevaringskorger laget av bjørkenever, på samisk geavllet eller guošši.

Disse har blant annet blitt brukt til bærplukking og eggsanking. Never er et materiale som er bærekraftig, forutsatt at man flekker den på en skånsom måte. Never ble brukt til mange formål: taktekking/underlag for torvtekking av gammer, flottører til fiskegarn, og til oppbevaring. Historisk har never også vært tillagt en magisk betydning. Det er funnet flere samiske graver i Nesseby hvor de døde er svøpt i never. Vi vet ikke hvorfor.

Hvordan?

Du skjærer veldig forsiktig med en skarp kniv langs stammen i den tida da bjørketreet sevjer mest, omtrent rundt st. Hans. Da er barken løs og vil slippe trestammen. Treet vil se stygt ut etterpå, og det tar flere år før barken vokser ut igjen. Det er veldig viktig at du ikke skjærer for langt inn, og skader basten (innerbarken). For da kan treet dø.

Det beste er om du kan ta never fra trær som noen har saget til ved, for da er jo treet uansett dødt. Da kan du bruke en vedlengde, og så skjærer du ned langs stammen. Veden må være fersk, ikke tørket. Da får du et flak med never, som du kan lage en neverkurv av.

Hvis du ikke skal lage kurven med en gang, så må du spre neverflaket flatt utover og legge noe tungt oppå mens neveren tørker. Ellers vil den krølle seg sammen til en hard rull, som er vanskelig å bruke.

Til sammenbinding av kurven og til hank kan du bruke en tynn kvist av selje, rogn eller noe annet mykt treslag. Det trenger ikke å være av bjørk. Du trenger tre kvister, som bør være 50-70 cm lange. Skrap av barken på kvistene med kniv. Tre kvistene gjennom hullene i neveren, som du lager med hulltang eller kniv.

Hvorfor?

Fordi never er gratis, det krever bare litt arbeid. I hvert fall hvis man har bjørketrær i nærheten, og har lov til å bruke dem. Det er veldig viktig å spørre om lov til å sage ned trær eller skjære løs bark!

Never er antiseptisk, det vil si at den dreper bakterier. Derfor er det fint å oppbevare mat i.

Never kan formes og man trenger ikke mange verktøy. Du kan lage deg en kurv med bare en skarp kniv.

Never er en fornybar ressurs. Det vil si at den vokser på nytt på treet, hvis man har flekket den på riktig måte.

Never vil bli til jord hvis den blir liggende i naturen. Hvis man glemmer bærkurven på tur, så har man ikke forsøplet, for den vil bli en del av naturen igjen.

Hvis det er vanskelig å få tak i never eller fersk bjørkeved, så kan man bruke papir isteden. Det er jo også laget av tre, og blir til jord igjen i naturen.

Nål

Lag din egen
papirkurv

Papirkurv

Du trenger:

  • A3 Ark
  • Saks
  • Skrivesaker
  • Tråd
  • Nål
  • Linjal